تماس با ما2019-12-16T20:14:00+03:30

در تماس باشید

در دنیای امروز اهمیت ” خرید خارجی ” بر هیچکس پوشیده نیست اغلب کشورهای جهان به دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند. برقراری این روابط نیاز به آشنایی با مراحل ورود کالا، منابع تهیه کالا، آشنایی با شرایط پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار، انواع بیمه حمل و نقل، بازرسی کالا، اسنادحمل، بارنامه، عدل بندی، گواهی بازرسی و مراحل ترخیص کالا دارد.

شرکت بازرگانی باران ترخیص دشت با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و حرفه ای و با بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی، شما را در کلیه امور گمرکیاز قبیل تعرفه ها، قوانین، مقررات، بخشنامه ها و … یاری و خدمات لازم را ارائه می نماید. ضمناً این پیگیریها را در ادارات گمرکات کشور و همچنین گمرک ایران و کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات تا پایان مراحل رسیدگی عهده دار می باشد

چطور میتوانیم کمک کنیم؟

نام *
نام خانوادگی *
ایمیل *
موبایل

موضوع

توضیحات